Pilegrimsreise

Pilegrimsreise

Vi har i løpet av mange artikler vært innom mange type reiser, og ikke minst mange vært innom mange reisemål. Denne gangen skal vi innom en type reise, som bare er blitt mer og mer populær – og som man ofte har forskjellige motiv for å gjennomføre. Pilegrimsreiser har lange tradisjoner, og for mange er dette en viktig reise. De fleste som gjennomfører en pilegrimsreise, gjør det av religiøse årsaker. Men dette gjelder slett ikke alle, noen tar turen rett og slett for turens skyld. Pilegrimsleder/ruter finnes det mange steder, og i Norge har vi en rekke flotte slike. Men nå skal vi først og fremst se på hva en pilgrim og en pilegrimsreise er, og kanskje senere se mer detaljert på de forskjellige alternativene som finne i inn- og utland.

Et viktig sted

Det trenger ikke være religiøse årsaker eller motiv, for å legge ut på en pilegrimsreise. Hvis reisemålet for personen eller gruppen er viktig, så kan man i teorien kalle seg for en pilgrim. Men det er nok slik at de fleste, i større eller mindre grad har religiøse begrunnelser for sin reise.

Mekka og Jerusalem

Dette er typiske steder som pilgrimmer reiser til, som har sterke religiøse motiv for sin reise. Det er ofte steder som har stor betydning for en religion, eller som har stedet som en trossøyle. Islam og stedet Mekka er et godt eksempel, hvor det heter seg at en god troende muslim – skal avlegge Mekka minst ett besøk i løpet av livet. For jødene er det Jerusalem som er det hellige stedet, og er naturlig nok et viktig reisemål for dem.

Kulturelle pilegrimsreiser

Kulturelle pilegrimsreiser

Det finnes et utall av type pilegrimsreiser, og de siste tiårene har det kommet langt flere. Det at en kulturell pilegrimsreise er av kulturell betydning, ligger jo i ordet for denne type pilgrimmer. Men inn under det man kaller for sekulære pilgrimmer, kommer også reiser og steder som er av nasjonal og historisk betydning også. Et typisk pilegrimsmål som er av en slik kategori, er Maos grav som mange kommunister valfarter til.

Historisk sett skulle det være en lang reise

Mange av dagens pilegrimsreiser, er ganske kort og komfortable. Men tidligere var det lagt opp slik, at dette var en lang og krevende reise. Det finnes fortsatt de som gå milevis i uke etter uke, men dette er nok mer fåtallet.

Kristne har også lange tradisjoner i pilegrimsreiser

Kristne har også lange tradisjoner i pilegrimsreiser, og var knyttet opp til steder som stod Jesu liv og virke nært. Vi var inne på at Jerusalem er viktig for jødene, men slik er det også for de kristne – men som også har Bethlehem på sin liste. I Norden er det vår egen Olav den Helliges grav, som i mange år har vært et godt besøkt pilegrimsmål. Den ligger i Nidaros, eller Trondheim som byen i dag heter. Hit kom det pilgrimmer fra hele Norden, og er den dag i dag en populær pilegrims rute. For min del er det nettopp pilegrimsleden til Nidaros, som er på listen over reiser jeg gjerne kunne tenke meg.