Nordmenns fly vaner

Jeg er ikke av de som er mest bereist, men noen turer har det blitt gjennom årenes løp. Men jeg ser at dette har endret seg mye på noen tiår, jeg for min del hadde ikke noen utenlandsturer med fly som barn. Men i dag er det jo vanlig å reise hele familien, uansett om det bare er en kortere tur eller på de lengre turene. En ferietur når jeg var guttunge, var til Danmark eller Sverige. I dag regner man nesten ikke med slik destinasjoner, småbarnsfamilier reiser nesten verden rundt. Bedre økonomi og lavere billettpriser, er nok de viktigste årsakene.

Fersk undersøkelse

Det at vi nordmenn har blitt et reisevant folk er det liten tvil om, en fersk undersøkelse fra et stort og kjent flyselskap bekrefter også dette. Det aktuelle flyselskapet roser oss nordmenn, bokstavelig talt langt opp i skyene. Vi er av de beste som kunder, både med tanke på oppførsel og antall flyreiser. Det er ikke bare flyselskapet som opplever oss på en positiv måte, men også oss selv. Nesten 90 % ser på seg selv som organiserte på reisen, vi ankommer gjerne i god tid før innsjekking starter.

Lange turer

Det viser seg i samme undersøkelse at vi flyr lengre avstander, gjennomsnittsturen er på cirka 4 timer og vi flyr 5 turer årlig.

Alkohol

Det kan tyde på at vi er blitt bedre enn vårt rykte på dette med inntak av alkohol ombord, tidligere var det jo en kjent sak at nordmenn ofte drakk mye. Men det viser seg at de fleste er måteholdne med alkohol, og tiden på døgnet styrer ofte om vi drikker alkohol eller ikke. Kun 10 prosent svarer at de drikker alkohol uansett tid på døgnet reisen skjer, hvor mye sier ikke undersøkelsen noe om.

Ser på flyreisen som kos

Mange av oss ser på reisen som et sted vi koser oss, gjerne med medbrakt mat og ikke bare flymaten.

Skeptiske til lokal mat

Selv om vi er reisevante, så er vi skeptiske til å prøve ny mat på reisemålet. De fleste av oss liker å holde oss den til den kjente maten, gjerne typisk skandinaviske retter om det er å oppdrive.

Faste rutiner

Vi er også flinke til å opprettholde faste rutiner selv på ferie, mer enn halvparten står opp til samme tid som hjemme. Dette gjelder også andre rutiner, vi er med andre ord ganske strukturerte.

Alle typer reiser

Undersøkelsen skiller ikke på type reiser, her er alle reiser lagt i en felles gruppe. Det er klart at det sikkert er forskjell på jobbreiser og feriereiser, selv om noen av spørsmålene går spesifikt på ferieturer. Det at vi har et langstrakt land, gjør jo at flytiden øker per reise, men vi reiser også mer til destinasjoner utenfor Europa. Destinasjoner i USA og Østen øker veldig, mye av årsaken til dette ligger nok i bedre flytilbud også. Norwegian har de siste årene startet mange direkteruter til USA, det samme har de til Thailand. Oslo Lufthavn Gardermoen er blitt en stor internasjonal flyplass, i alle fall i antall passasjerer.

Alle typer reiser